Reklam

GÜZELLİK İYİ OLMAYA YETMİYOR

Kadınların fiziksel güzelliği ve psikolojik iyi oluş üzerine yapılan bir araştırmada fiziksel çekiciliğin stres ve psikolojik iyi olmada etkili olmadığı ortaya çıktı.

GÜZELLİK İYİ OLMAYA YETMİYOR
10 Ağustos 2021 - 17:09 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 - 18:41
Klinik Psikolog Dr. Emine DİNÇER SAMAK tarafından yapılan ve 400 kadın katılımcının dahil olduğu  araştırmada ilginç verilere ulaşıldı. 

Çalışmada demografik veriler, psikolojik iyi oluş alt boyutları ve depresyon düzeyi arasında yapılan korelasyon analizinde genel olarak pozitif yönlü düşük korelasyon bulunduğu tespit edildi.

Katılımcıların demografik bilgileri “Demografik veri anketi”, psikolojik iyi oluş durumları “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ve depresyon düzeylerinin “Beck Depresyon Ölçeği (BDI)” ile belirlendiği araştırmada katılımcıların %59’u kendini güzel bulurken, %85’i ise kendini çekici bulmaktadır.  

Depresyon düzeyleri değerlendirildiğinde %78,25’inin normal ve %11,25’inin sınırda orta düzey depresyon saptanmıştır. Depresyon düzeyleri arasında en düşük özerklik puanı normal duygu durumu gösteren katılımcılarda bulunmuştur. Depresyon düzeyleri ile psikolojik iyi oluş alt boyutları arsında önemli derecede istatiksel anlamlılık bulunmuştur. Güzellik ve çekicilik algısı ile psikolojik alt boyutları ve depresyon düzeyleri arasında istatiksel anlamda bir ilişki saptanmamıştır.

Araştırma ile ilgili bilgi veren Dr. Dinçer Samak;  Sosyal psikologlar, fiziksel çekiciliğe sahip olanların çekici olmayanlara göre daha yetkin, kendine güvenen ve sosyal olarak yetenekli olduğu çıkarımları olmakla birlikte, çok az sayıda çalışma bu varsayımı yeterince test etmiştir ve daha azı bunu destekleyen kanıtlar sunmaktadır. Meta-analizler çekici yetişkinlerin çekici olmayan yetişkinlerden biraz daha iyi zihinsel sağlığa ve daha az sosyal kaygıya sahip olduklarını öne sürmüştür diyerek Kadın ve Moda araştırmacılarının bu yönde bir algı oluşturduğunu, oysa bu güncel araştırma ile güzellik ve mutluluk arasında kuvvetli bir bağlantı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.Güzellik soyut bir kavramdır. “Güzel olmaya çalışan kişiye ve kişiyi güzel bulana göre değişen”, göreceli bir anlam taşır diyen Dr. Dinçer Samak, Paleolitik dönemden beri Kadın ve güzellik kavramlarının tartışıldığını, Pisagor’dan günümüze kadar da İdeal güzellik üzerine tartışmalar yaşandığını belirterek şöyle devam etti;  Tüketim çağında güzellik söylemelerinin de etkisiyle metalaşan/nesneleşen kadın bedeni için belirlenen ideal tanımlar yüzlerce yıl önce kuramsallaştırılmıştır. Kadınların ruhen iyi olmak için idealize edilen Güzelliğe ulaşma çabaları neticelendiğinde aslında bu durumun iyi olmaya yetmediğini görmeleri daha büyük bir psikolojik çöküşe sebep olacaktır. Dolayısıyla kadınların dayatılan/idealize edilen güzellik kavramına takılmadan iyi olmaya çalışmaları, bedenleri ile barışık olmaları çok daha iyi olacaktır. 

YORUMLAR

  • 1 Yorum